Blog

Čo je to funkčný tréning

V čom sú naše tréningové metódy funkčného tréningu iné ako tie, ktoré sme mali možnosť vidieť bežne vo fitnescentrách ? Potrebné je uviesť, že sa nejedná o žiadnu novú “zázračnú” tréningovú metódu. Jedná sa však o efektívnejší prístup ku celému tréningovému procesu.   V skratke môžeme funkčný tréning definovať ako tréning,...

Otužovanie, metóda Wima Hofa

Wim Hof je skutočne výnimočný človek. Jeho príbeh zaujme všetkých. Je to jeden z mála ľudí, ktorý dokázal ľudí zaujať vďaka podloženým faktom, guinessovým rekordom a na druhej strane neodradiť svojou zvláštnosťou a mysticizmom.  Mali sme tu česť, ako CFT absolvovať celodenný seminár s Wimovim žiakom na Slovensku Martinom Thámom....

Stres, mozog, depresia a fyzická aktivita.

Stres, mozog, depresia a fyzická aktivita. Ako všetko spolu súvisí. Keď sme vystresovaní, náš mozog vylučuje stresové hormóny. Ak tento stav pretrváva mesiace, prípadne roky, majú hormóny negatívny dopad na naše zdravie a môžeme skončiť ako trosky. Daniel Goleman Vytrénované telo dokáže lepšie zvládať stres Kortizol V súvislosti so stresom...

Aký je dôležitý spánok ?

Spánok je základ Kedysi sme boli zástancom, že spojenie pohybvej aktivity, optimálneho stravovania i spánku má rovnaký podiel na zásluhe dosiahnúť plnohodnotný, zdravý a dlhý život. Dnes by sme to pozmenili, že spánok je základ a následne potom, sú tu aspekty optimálneho stravovnia doplnené periodizovanou fyzickou aktivitou. Aspekty optimálneho stravovania...

Základy silového tréningu

Mnohí si lámu hlavu nad tým ako napredovať v sile. Sila, silový tréning je pojem, ktorý si získal a naďalej získava obľubu v mnohých športoch, či sú to kontaktné športy, vytrvalostné športy alebo kolektívne športy, či CrossFit a pod. Ženy chcú mať silnejší smeč pri volejbale, silnejší hod na kôš...

Aspekty optimálneho stravovania I.

O strave a výžive už toho bolo napísané mnoho. Jedná sa o rozsiahlu a komplexnú tému. Cieľom dnešného blogu je opísať elementárne aspekty v stravovaní, ktoré implementujeme klientom počas tréningového procesu. Ďalší blog bude rozoberať pokročilé aspekty a pravdepodobne z problematiky výživy vznikne malý blok viacerých blogov. Motivácia zmeny Najdôleitejšie...

Aspekty optimálneho stravovania II.

Ak by naše črevo, črevná mikroflóra, mikrobiom a hormóny boli v rovnováhe a fungovali ako majú, nepotrebovali by sme skúmať makronutrienty, kalorické tabuľky a telesnú analýzu. Zrejme už tušíte, čomu sa budeme venovať v druhej časti optimálneho stravovania. V kontexte aspektov optimálneho stravovania je potrebné povedať, že naše telo funguje ako...

Periodicita tréningov a tréningové cykly

Koľko krát do týždňa trénovať ? Hovoríme o tréningových modeloch napr. 2+1, tzn. dve tréningové jednotky a potom jeden deň voľno (často odporúčané, kvôli bežnému pracovnému týždnu ako 2+1, 2+2). Ak sa bavíme o čo najefektívnejšom dosahovaní cieľov pre pokročilých uviedli by sme 3+1, t.j tri tréningové jednotky a potom...

Ako spoznať dobrého osobného trénera

1. Informácie Bez konzultácie to nejde Venuje vám tréner pozornosť od prvého stretnutia ? Základom pre dobre vykonanú prácu každého trénera je dostatok informácií. Tréner by mal poznať váš zdravotný stav a urobiť dôkladnú anamnézu pred začatím tréningového procesu. Odporúča sa telesná analýza prostredníctvom "inBody" alebo "Tanita" prístrojov, ktoré mapujú...

Terminológia (skratiek)

ACC - accessory (doplnok)AMRAP - as many reps or rounds as possible (toľko opakovaní, či kól ako je len možné)BB - barbell (olympíjska činka)BP - Bench pressBPCG - Bench press close gripCD - cool down (vychladnutie)CON - condition (kondícia)CORE - stred telaDB - dumbell (činka)DE - dynamic effort (dynamické úsielie)Death...