Terminológia (skratiek)

ACC - accessory (doplnok)AMRAP - as many reps or rounds as possible (toľko opakovaní, či kól ako je len možné)BB - barbell (olympíjska činka)BP - Bench pressBPCG - Bench press close gripCD - cool down (vychladnutie)CON - condition (kondícia)CORE - stred telaDB - dumbell (činka)DE - dynamic effort (dynamické úsielie)Death...