Terminológia (skratiek)

ACC – accessory (doplnok)
AMRAP – as many reps or rounds as possible (toľko opakovaní, či kól ako je len možné)
BB – barbell (olympíjska činka)
BP – Bench press
BPCG – Bench press close grip
CD – cool down (vychladnutie)
CON – condition (kondícia)
CORE – stred tela
DB – dumbell (činka)
DE – dynamic effort (dynamické úsielie)
Death by (každou minútou pridávaš jedno opakovanie)
DL – deadlift (mrtvy ťah)
DUs – double unders (dvojskoky na švihadle)
EMOTM – every minute on the minute (každú minútu)
E2MOTM – every two minutes on the minutes (každú druhú minutu)
GHD – glute ham developer
GYM – gymnastic
HRPU – hand release push-up (kľuk s nadvihnutím rúk)
HSPU – hand stand push-up (kľuk v stojke s oporou o stenu)
KB – kettlebell
KBS – kettlebell sving (švih)
K2E – knee to elbow (kolená k lakťom – gymnastický cvik)
MB – medicine ball
ME – max effort (maximálne úsilie)
MOD – workout modified (workout modifikovaný)
MBSC – medball squat clean
MU – muslce up
OHS – overhead squat (drep vo vzpažení)
OLY – olympic weightlifting
PRIMER – rozcvičenie formou časti workoutu
PLY – plyometric (plyometria)
PU – pull-up (zhyb)
RM – rep max 
RX – workout performed (workout neupravený)
SDHP – sumo deadlift hish-pull (mrtvy ťah s výťahom)
STR – strength (sila)
T2B – toes to bar (špičky k hrazde – gymnastický cvik)
TGU – turkish get up
WOD – workout of the day
W-U – warm-up (rozcvička)

Pripravila skupina autorov, osobný tréner Banská Bystrica

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *