Základy silového tréningu

Mnohí si lámu hlavu nad tým ako napredovať v sile. Sila, silový tréning je pojem, ktorý si získal a naďalej získava obľubu v mnohých športoch, či sú to kontaktné športy, vytrvalostné športy alebo kolektívne športy, či CrossFit a pod. Ženy chcú mať silnejší smeč pri volejbale, silnejší hod na kôš...

Aspekty optimálneho stravovania I.

O strave a výžive už toho bolo napísané mnoho. Jedná sa o rozsiahlu a komplexnú tému. Cieľom dnešného blogu je opísať elementárne aspekty v stravovaní, ktoré implementujeme klientom počas tréningového procesu. Ďalší blog bude rozoberať pokročilé aspekty a pravdepodobne z problematiky výživy vznikne malý blok viacerých blogov. Motivácia zmeny Najdôleitejšie...

Aspekty optimálneho stravovania II.

Ak by naše črevo, črevná mikroflóra, mikrobiom a hormóny boli v rovnováhe a fungovali ako majú, nepotrebovali by sme skúmať makronutrienty, kalorické tabuľky a telesnú analýzu. Zrejme už tušíte, čomu sa budeme venovať v druhej časti optimálneho stravovania. V kontexte aspektov optimálneho stravovania je potrebné povedať, že naše telo funguje ako...