trener cft lukas belopotocan

VZDELANIE A ÚSPECHY

Vzdelanie: 
Absolvent na Univerzite Mateja Bela – katedra telesnej výchovy a športu v Banskej Bystrici – Kondičný tréner V. kvalifikačného stupňa

Tréningové skúsenosti :
Jeden a pol roka pôsobenie ako tréner v prípravke gymnastického klubu ŠK UMB

Semester prax ako kondičný tréner v univerzitnom basketbalovom tíme BK ŠK UMB Banská Bystrica

Aktuálne štyri a pol roka ako kondičný tréner CFT

Absolvované kurzy : 

V. kvalifikačný stupeň kondičného trénera

Diagnostika pohybového aparátu vo fitness centre I.

Inovácia metód v kondičnom tréningu – Exos – strength and power performance workshop

Mgr. LUKÁŠ BELOPOTOČAN

COACH, 28 rokov

Mojou tréningovou filozofiou je prepojenie kalisteniky ( cvičenie s vlastnou hmotnosťou tela ) s tradičným silovým tréningom ( silové cvičenia ako mŕtve ťahy, drepy…..). Túto kombináciu považujem za najefektívnejšiu pri plnení klientových požiadaviek a cieľov, zároveň však využívam v tréningovom procese rôzne kompenzačné cvičenia ktoré pomáhajú pri odstraňovaní rôznych dysbalancií oporno-pohybového aparátu. 

Prepojením týchto troch zložiek tréning vedie k plneniu klientových tréningových cieľov ( redukcia hmotnosti, nárast svalovej hmoty, nárast maximálnej sily ….) prirodzene sa vyvíja a mení, nakoľko sa klient zdokonaľuje v kondičných ale aj koordinačných schopnostiach, čo vedie postupne k využívaniu nových, náročnejších pomôcok ako kettlebelly alebo kruhy. Zároveň je to vhodná prevencia proti zraneniam v gyme aj mimo neho. 

Samozrejme je to vhodné pre akúkoľvek vekovú kategóriu, pohlavie ale aj úroveň silových schopností. Každým novým klientom a tréningom sa snažím túto filozofiu zdokonaľovať aby vhodne korešpondovala s individuálnymi potrebami každého klienta.

 

Od detstva sa venujem všetkým druhom športov, od raktetových športov ako stolný tenis a bedminton, cez rôzne zimné športy, lyžovanie, bežkovanie až po rôzne kolektívne športy ako basketbal alebo freesbee. Moje nadšenie pre šport mi ostalo aj ako staršiemu. Preto som sa rozhodol študovať telesnú výchovu a trénerstvo kde som mohol naplno využiť všetky predchádzajúce skúsenosti z rôznych športov pri skúškach. 

V neposlednej rade sa už piaty rok celoročne venujem otužovaniu ktoré mi pomáha sa zdokonaľovať po fyzickej ale aj mentálnej stránke. 

Ako tréner detí v gymnastickej prípravke som cítil, že sa chcem posunúť ďalej. Stretli sa naše spoločné záujmy a ciele s CFT, čo viedlo k tomu že som tu už piaty rok.