cft bb nina rondzikova

VZDELANIE A ÚSPECHY

Vzdelanie: 
Absolvent na Univerzite Mateja Bela – katedra telesnej výchovy a športu v Banskej Bystrici  –  Kondičný tréner IV. stupňa

Trénerské skúsenosti:
5 rokov tréner cftbb

Súťaže:
3x majsterka SK vo vzpieraní
2x majsterka ČR vo vzpieraní
2x účasť na MS vo vzpieraní
3x účasť na ME vo vzpieraní

Bc. NINA RONDZÍKOVÁ

COACH, 27 rokov

Zamerivam sa na funkčný tréning, silovo-kondičný tréning a techniku vzpierania, keďže sa vzpieraniu venujem vrcholovo 6 rokov.

Každý človek je jedinečný a potrebuje individuálny prístup. Snažím sa v tréningoch čo najviac vyhovieť cieľom a potrebám klientov a najmä robiť tréningy atraktívne, aby sa na tréning tešili chceli sa zlepšovať a napredovať.

Do CFTBB som prišla ešte do malej garáže na Zvolenskej ceste. Tréningy ma zaujali najmä všestrannosťou a panujúcou rodinnou atmosférou, ktorá sa preniesla aj do gymu na Kukučínovej. Postupne som sa zo skupinových tréningov začala viac zaujímať o trénovanie a onedlho som sama viedla skupinové tréningy. Keďže športujem od malička štúdium kondičného trénerstva na UMB nebolo žiadnym prekvapením. Počas štúdia som sa už naplno venovala trénovaniu v CFTBB, či už skupinových ale aj individuálnych tréningov a tento rok je to už 5 rokov, čo som súčasťou gymu.

Voľný čas sa snažím tráviť čo najviac v prírode. Počas leta sa venujem najmä turistike, tenisu, badmintonu v zime je to lyžovanie všetkého druhu. Pohyb v dnešnej uponáhľanej dobre nemusí znamenať len vykonávanie fyzickej aktivity, ale v mnohých prípadoch je cieľom hlavne zmena prostredia, po celom dni v kancelárii a psychické uvoľnenie.