VZDELANIE A ÚSPECHY

Štúdium:
Absolvent na Univerzite Mateja Bela – katedra telesnej výchovy a športu v Banskej Bystrici – Kondičný tréner V. kvalifikačného stupňa

Mgr. MATEJ KMEŤ

COACH, 30 rokov

Zameriavam sa na kondičné tréningy a na silový rozvoj cvičenia s vlastnou váhou – kalisteniku.

Čím viac športov vieš, tým si vzdelanejší. Šport považujem za druh vzdelania, ale zároveň za svoj najväčší koníček. Venujem sa mu stále, či už v práci, alebo vo svojom voľnom čase. Jednou z mojich najväčších záľub je snowboarding a momentálne aj práca inštruktora. V zime ma teda najčastejšie stretnete na horách, v lete skôr na workoutových ihriskách pri cvičení kalisteniky. Okrem toho si rád zahrám kolektívne športy, boardové športy a iné. Obľubujem tiež spoznávanie nových miest, ľudí, kultúr, miestnych športov a športovísk v rámci cestovania.

Do CFT ma zaviedla moja vášeň k cvičeniu. Zaujal ma koncept funkčného tréningu, profesionálny prístup a dobrý kolektív ľudí. Na cvičení ma najviac baví neustály progres a neobmedzené možnosti, ktoré ponúka.