VZDELANIE A ÚSPECHY

Vzdelanie: 
Absolvent na Univerzite Mateja Bela – katedra telesnej výchovy a športu v Banskej Bystrici – Kondičný tréner IV. kvalifikačného stupňa

 

Bc. FILIP BELOPOTOČAN

COACH, 24 rokov

Špecializujem sa na kondičné tréningy a na silový rozvoj cvičenia s vlastnou váhou – kalisteniku.Už od detstva som mal vždy blízky vzťah ku športu a pohybu. Moji rodičia ma viedli správnym smerom a v mladom veku som sa začal aktívne venovať rôznym kolektívnym športom, čo mi poskytlo pevný základ pre moju športovú činnosť. Táto láska k pohybu a zdraviu zostala so mnou až dodnes.

Na strednej škole som objavil svoju vášeň pre šport kalisteniku – cvičenie s vlastnou hmotnosťou. Tento náročný šport ma okamžite zaujal a stal sa mojou srdcovkou. Nešlo len o cvičenie, ale o neustále zdokonaľovanie a dosahovanie nových cieľov. Zúčastnil som sa aj na jednom ročníku súťaže „King of the North“, kde som dokázal svoje schopnosti a odhodlanie. Mimo športu rád trávim voľný čas v prírode, či už som na turistike alebo len relaxujem.

Moja ambícia do budúcnosti je neustále sa rozvíjať a napredovať ako tréner, aby som mohol pomáhať vám a ďalším klientom dosiahnuť ich ciele a prekonať ich limity.