Kontakt:

CENTRUM FUNKČNÉHO TRÉNINGU
Kukučínova 8
974 01 B. Bystrica
kontakt: 0915 832 351

Akceptujeme:

Platba v gyme hotovosť alebo všetky platobné karty

Táto web stránka slúži pre vzdelávacie a informačné účely. V žiadnom prípade sa nejedná o lekárske poradenstvo alebo rady. Informácie tu obsiahnuté by nemali byť používané k liečbe, diagnóze alebo prevencii žiadneho ochorenia alebo zdravotného stavu bez schválenia kompetentného lekára. Pohybové či stravovacie postupy popísané pre informačné účely, môžu byť príliš namáhavé alebo nebezpečné pre niektorých ľudí a čitateľ by tak mal všetko konzultovať so svojim lekárom pred svojou účasťou v nich. Autori nenesú zodpovednosť voči žiadnej osobe a to vzhľadom k akejkoľvek strate, ujme alebo zraneniu, spôsobeným alebo údajne spôsobeným priamo či nepriamo informáciami obsiahnutými na tomto webe či iných online platformách.

© CrossFit je ochranná známka a my nie sme jej majiteľom. Slovo „CrossFit“ je na našej stránke použité len na bližšie určenie účelu služby, ktorú ponúkame a to na základe zákona o ochranných známkach 506/2009 Z.z., § 14 ods. 1

cftbb.sk ©. All rights reserved.