Centrum Funkčného tréningu novinky
Content

Novinky

Rozširujeme Naše rady o nového trénera. Pribudli nové termíny pre Vašu spokojnosť. V cene individuálnych tréningov vstup, telesná analýza, test pohybového aparátu, diagnostika, konzultácia, stravovanie. 

Ako začať?

Najrozumnejšou voľbou je začať navštevovať kurz Intro. V prípade, že sa zaujímate o tréning Movement, Gymnastic alebo Weightlifting absolvovanie intra nie je podmienkou.

 

Počas nášho pôsobenia sme prišli na to, ako vás najlepšie pripraviť na jednotlivé tréningy. Týmto spôsobom chceme predísť tomu, že sa nám na tréningu začiatočníkov stretnú ľudia, ktorí chodia pravidelne a už ovládajú základy a majú technicky zvládnuté prevedenia cvikov a pod., s ľuďmi, ktorí sú na tréningu prvý krát a sú takpovediac z toho všetkého stratení a necítia sa komfortne, prípadne by sa mohli zraniť.

 

Rezervovať miesto na náš kurz si môžete osobne, telefonicky alebo emailom. Kurz trvá po dobu dvoch po sebe nasledujúcich týždňov a to Pondelok, streda, piatok od 19:40 do 20:40. Podmienkou absolvovania intra je splenie účasti 4/6 tréningov. Snažíme sa o to aby sa kurz otvoril minimálne jeden krát do mesiaca.

Bez základných znalostí a techniky cvikov (intro) alebo štyroch individuálnych tréningov či úvodnej konzultácii nemôžete s nami začať trénovať v skupine.

Individual training

Individuálny tréning je postavený podľa klientovych potrieb a cieľov. Prístupom, testovaním, FMS pred prvým tréningom, permanentným trénovaním, týždňovými tréningovými plánmi, skúsenosťami, nastavením optimálneho stravovania (nie jedálnička) atď. chceme túto privátnu službu poskytovať inak ako je bežné.

Náš prístup je jedinečný a ojedinelý, prinášame novú kultúru osobných trénerov a individuálnych tréningov.

VIAC
Strength gymnastic

Na tréningu sa venujeme silovo nápravným cvičeniam, rozvíjaniu pohybového potencionálu každého jedného z vás, mobilite,relatívnej sile (vlastná váha), flexibilnej sile, zdravým kolenám, zdravým ramenám, silnému stredu tela i dôkladnému strečingu.

pozrieť rozvrh
CFTraining (B+A)

Tréning je pre začiatočníkov i pokročilých, účastníkom tréningu su prispôsobené a modifikované časti tréningu podľa ich schopností a trénovanosti, tak aby sa nezranili a efektívne napredovali k svojim fitness cieľom. Absolventi intra sa zdolonaľujú v základoch, začiatočníci sa systematicky zoznamujú s rôznymi tréningami a pokročilí pracujú na všetkých energetických systémoch ľudského tela, sile, gymnastike a kondícii.

pozrieť rozvrh
CFTkids

Deti sa učia rôznym pohybom a tým podporujú svoju ohybnosť a flexibilitu kĺbov, šliach, väzov, posilňujú zápästia, posturálne svaly a rôzne stabilizátory, ktorých funkčnosť a sila je kľúčová pre ďalší rozvoj pohybového potenciálu detí a slúži ako prevencia voči rôznym zraneniam.

pozrieť rozvrh
Gymnastic

Gymnastika tvorí neodmysliteľnú súčasť nášho gymu a preto vznikol samostatný tréning, ktorý nám všetkým pomáha zvládať náročnejšie prevedenia cvikov s vlastnou váhou. Zosilnieť a stať sa obratejšími v rôznych oblastiach. Tréning je prispôsobený pre začínajúcich i pokročilých.

pozrieť rozvrh
Weightlifting/Powerlifting

Vzpieranie je náročný šport na techniku, preto sa mu venujeme podrobnejšie v rámci špecializovaného tréningu. Pomôže vám získať silu, výbušnosť a dôležitú mobilitu. Tréningy sú prispôosobené pre začiatočníkov i pokročilých.

pozrieť rozvrh
Strength training

Silový tréning je zameraný na zvyšovanie absolútnej sily, budovanie vytrvalostnej sily a jej flexibilitu. Pracujeme často s kettlebellmi a olympijskou činkou. Nezatracujeme však ani cviky s vlastnou váhou tela a prvky tzv. funkčného bodybuildingu. Tréning je pre všetkých, cviky, opakovania a váhy sú prispôsobené individuálne.

pozrieť rozvrh
PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEĽA
05.00 - 06.00
06.00 - 07.00 Ranné Vtáča (B+A)06.00 - 07.00 Ranné Vtáča (B+A)06.00 - 07.00
07.00 - 08.00 Open Gym07.00 - 12.00
08.00 - 09.00 Open Gym08.00 - 20.00 Open Gym08.00 - 20.00 Open Gym08.00 - 12.00
09.00 - 10.00 Strength gymnastic09.00 - 10.00 Gymnastic09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00 Open Gym11.00 - 19.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00 CFT kids16.00 - 17.00 CFTraining (B+A)16.30 - 17.30 CFT kids16.00 - 17.00 Gymnastic16.30 - 17.30 Strength gymnastic16.30 - 17.30 CFT kids16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 CFTraining (B+A)17.15 - 18.30 Gymnastic17.45 - 18.45 CFTraining (B+A)17.15 - 18.15 W/P lifting17.45 - 18.45 CFTraining (B+A)17.15 - 18.15
18.00 - 19.00 CFTraining (B+A)18.30 - 19.30 CFTraining (B+A)18.30 - 19.30 CFTraining (B+A)18.30 - 19.30
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00

Profi

44€

platnosť mesiac

neobmedzený vstup

konzultácie s trénerom

INTRO

30€

6 vedených tréningov

získaš 5 hodín praktických cvičení

jednu hodinu teórie

INTRO + Starter

55€

s programom starter ťa intro stojí 20 eur

14 vedených tréningov

podklady s terminológiou

Starter

32€

(pri 3 mes viazanosti)

platnosť mesiac

8 tréningov

KREDITY

20€

Samostatné vstupy na vedené tréningy

1 kredit = 1 vedený tréning

1 kredit stojí 5 eur

Individuálny tréning

12€

Individuálny tréning s trénerom

5 osobných trénerov a 1 trénerka

1 os 12 eur / 2 os 20 eur