To, čo vám chceme zdeliť mottom „get it done“  je, že stačí otvoriť dvere do nášho gymu a bude o vás postarané. Termínom postarané máme na mysli koncept, ktorý spája prvky športovej medicíny, profesionálneho prístupu trénerov a služby odborníkov z oblasti regenerácie a výživy.

Trénujte 3,4x do týždňa, spájajte silový tréning, vysokú intenzitu, intervaly, prácu s činkou a vlastným telom s kardiovaskulárnymi a metabolickými cvikmi, behajte, veslujte, bicyklujte krátke i dlhé vzdialenosti, užívajte si zábavu a nestresujte sa na tréningu. Telo potrebuje dostatočný impulz a oddych, ktorý dosiahnete len striedaním a konštantným obmienaním tréningového programu. Ak neposkytnete telu dostatočný odpor, napr. beháte už niekoľko mesiacov rovnakú vzdialenosť, rovnaký profil, skáčete na trampolíne 3x do týždňa, robíte kruhový tréning s absenciou silového tréningu a zmeny intenzity, či objemu strácate len čas a výsledky nikdy nebudú také ako by mohli byť.

Každý jeden z Nás trénerov absolvuje rok, čo rok niekoľko školení a workshopov. Pracujeme v tímovom duchu a všetky informácie si odovzdávame a spoločne konzultujeme. Tak vzniká synergia a každý z trénerov disponuje početnými informáciami a skúsenosťami, ktoré by inak nezískal.

Klienti na individuálnych tréningoch prechádzajú konzultáciou, kde sa snažíme získať pohľad na ich očakávania a ciele. Kienti pri skupinových tréningoch prechádzajú úvodným kurzom Intro. Testujeme ich analýzou ľudského tela, či FMS (funkciou pohybového aparátu) príp. laktátovým testom. Prvé týždne vysvetlujeme koncepciu tréningov, skladbu tréningového týždňa, preberáme stravovanie, učíme nové cviky a ich správnu techniku. Zdielame s nimi tréningové plány a vedieme si záznamy. Konštantnou prácou na ich cieľoch dosahujeme výsledky.