Netrénujeme náhodne, či bezplánovo. V prípade individuálnych tréningov si dávame záležať na individualite každého zvlášť. Poznáme klientove zranenia, choroby, denný režim, prácu a zvyky. Tomu prispôsobujeme tréningový plán a nastavenie optimálneho stravovania. Konštantným testovaním, meraním a trénovaním dosahujeme klientove ciele čo najefektívnejšie.

 

Prečo individuálny tréning s osobným trénerom ?

 

-    časová flexibila a diskrétnosť 

-    testy a merania za ktoré sa bežne platí v desiatkach eur v cene

-    maximálne dvaja klienti súčasne na tréningu (samozrejme možnosť i 1-on-1 training)

-    personal coaching (konzultácie) v cene

-    programming (tréningový plán na mieru) zdielaný s klientom

-    odporúčania v stravovaní, doplnkoch výživy, regenerácii v cene

-    efektívnosť tréningov, rýchle nadobudnutie nových zručností

-    Naše vedomosti a skúsenosti sú tá správna cesta pre dosiahnutie Vašich fitness cieľov

-    primeraná cena (12 eur/os) zahŕňa všetko spomenuté, žiadne poplatky bokom (ako to býva zvykom, vstupy alebo jedálniček a pod.)