Registrácia

PSČ

Obec / Časť

Kraj

Štát

Minimálne 6 znakov

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami

Súhlasím s poskytnutím osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia a miesto trvalého pobytu.

Údaje budú použité v súvislosti s vytvorením faktúry, ktorá slúži ako potvrdenie o platbe. V žiadnom prípade osobné údaje nebudú použité na iné účely. Súhlas s osobnými údajme môžete kedykoľvek odvolať a údaje budú nenávratne preč do 30 dní, od doručenia písomnej žiadosti na mail info@cftbb.sk