Tréningy pre deti v CFT

Čomu sa venujeme

komplexný (atletický, gymnastický) rozvoj pohybových vlastností, ohybnosti, sily, rovnováhy, kondície a celkovej obratnosti

Učíme sa zapájať hlavu

zlepšenie koncentrácie, schopnosť počúvať a porozumieť, pamätať si, rozhodovať sa a riešiť úlohy

Zručnosti pre život

budovanie sebadôvery, osamostatnenie sa, práca v tíme, delenie sa s ostanými a zmysel pre zodpovednosť

Tri možnosti trénovania detičiek

Trimester

Forma tréningov v trimestroch prináša do trénovania pravidelnosť a väčšiu kontrolu trénera nad tréningovým procesom. Rodičia môžu očakávať rýchlejšie výsledky. K hodnoteniu a tréningovým plánom slúži tréningová knižka, ktoré dieťa pri tréningoch v trimestri obdrží. Cena tréningov je o mnoho výhodnejšia (3 eurá za tréning), než na nepravidelnej báze, kde jeden tréning stojí 5 eur. Celková suma za trimester je 110 Eur. Samozrejme je tu možnosť vrátenia peňazí do 14 dní od dňa prvého tréningu, resp. zakúpenia trimestra v prípade, že deťom sa na tréningu nepáči alebo z iných dôvodov, ktoré netreba špecifikovať.

V rámci trimestru môže dieťa navštíviť počas jedného mesiaca presne 12 tréningov, nie je podstatné v ktorom týždni ich absolvovalo. V prípade, že počas trimestru dieťa vynechá tréningy z rôznych dôvodov, nevzniká týmto možnosť vrátenia peňazí za tieto tréningy.

Tréningy na nepravidelnej báze

Sme si vedomí, že deti často robia dva športy, navštevujú iné koníčky a preto sme ponechali i tréningy na nepravidelnej báze. Rodičia s deťmi alebo deťi samotné môžu navštevovať tréningy podľa chuti. Cena tréningu je v tom prípade 5 eur a obdržia mesačný kalendárik, kde zbierajú pečiatky podľa toho ako sa správali na tréningy, plnili úlohy trénera a iných atribútov.

Individuálne tréningy

Naši osobní tréneri spolupracujú s mnohými rodičmi a deťmi formou individuálnych tréningov. Súčasťou takýchto tréningov je osobitý prístup trénera, tréningový plán na mieru s optikou na želania rodiča, či dieťaťa. Individuálny prístup počas všetkých tréningov, flexibilita trénera vyjsť v ústrety v termínoch tréningov, diskrétnosť.

Kategórie

Každej kategórii sa venuje samostatne jeden tréner alebo trénerka
Maximálny počet detí v kategórii je desať detí naraz

Od 4 do 8 rokov

Najmä základné pohybové vzorce ako drep, kľuk, zoologická záhrada (špecifické prevedenia cvikov, ktoré podporujú ohybnosť a flexibilitu svalov, či mobilitu kĺbov detičiek). Tréningy prebiehajú formou zábavy, ale cybria detskú pozornosť, vnímavosť a učia základom disciplíny, tímovej spolupráce a zmyslu pre zodpovednosť.

Od 8 do 12 rokov

Prebieha komplexný rozvoj pohybových schopností dieťaťa, sily, výbušnosti, ohybnosti, kondície. Učíme sa zapájať hlavu, myslieť samostatne a súčasne byť tímový hráč, vedieť sa spolupodielať na úlohách a rozhodovať sa.

Miesto a čas

Tréningy prebiehajú vždy v pondelok, streda a piatok o 16.00 hod pre obe kategórie. Miestom konania je vždy Centrum funkčného tréningu na Kukučinovej 8, ktoré sa nachádza v širšom centre mesta s dobrou prístupnosťou autom alebo MHD.