Čím sa líšime . . .

Čím sa líšime od ostatných. . .

. . gymov, fitnescentier, trénerov. Úvodom by sme radi uviedli, že vety, ktoré budete čítať nemajú v žiadnom prípade pôsobiť útočným dojmom, pocitom, že my sme tí najlepší. Slovami, ktoré píšeme chceme len vyjadriť svoju odlišnosť.

Ako centrum funkčného tréningu sme vznikli na zelenej lúke. Nemali sme žiadne peniaze,  zázemie a jediné, čo sme mali, bolo presne 28 kettlebellov a chuť vystúpiť z davu. Ponúknuť ľuďom také služby,  tréning a atmosféru, ako nikto iný.

S otvorením prvého gymu pre verejnosť, nie hlavne pre nás a pre naše potreby, sme chceli ukázať všetkým, že tréningy pod vedením trénera môžu vyzerať aj inak. Naše tréningy sú iné, pretože náš prístup a postoj je iný.

Pristupujeme k vám ľudsky a individuálne. Neporovnávame sa s vami, nepotrebujeme sa predvádzať. Na tréningu vás pozorne sledujeme, upozorňujeme na vaše chyby a radíme vám z vlastných skúseností. Robíme to, čo nás baví a našu službu vnímame ako naše poslanie. Nevnímame Vás ako našich klientov, ale ako členov našej komunity a priateľov. Sme  a chceme byť malým rodinným gymom.

Ako tréneri sa neustále vzdelávame, pretože sme presvedčení, že i keď je niekto dobrý atlét, teda súťažiaci, nemusí byť automaticky i dobrý tréner. Je rozdiel, keď sa niekto jednotlivé cviky naučil sám, v porovnaní s tým, či je schopný tieto cviky naučiť aj iných. Vysvetliť správnu techniku, spoznať chyby a vedieť ako ich eliminovať. To si vyžaduje mnohé informácie  práve z oblasti ktorej sa venujeme. O každom prichádzajucom mesiaci vás informujeme, aby ste si boli vedomí toho, čo cvičíte a prečo to cvičíte.

Gym berieme ako niečo, čo patrí našim ľuďom. Značka CFT je postavená na ľuďoch, oni ju vlastnia. Nešetrili sme na novom gyme, a to hlavne preto, aby ste sa tam cítili bezpečne a útulne ako doma. Nešetrili sme na vybavení, pretože vám chceme ponúknuť tie najlepšie podmienky. Náš gym je ortodoxný, nie sme cross zóna. Sme presvedčení, že šport ktorému sa všetci venujeme má veľké vízie a predpoklady zmeniť odvetvie fitnes. Cítime vo vzduchu revolúciu a preto sa snažíme byť v každom smere inovatívni a originálni.

My sme

     CFT

„Get it done“

Čím sa líšime . . .