Čo je to Fitness ?

Skutočnosť je taká, že fitness nebol nikdy definovaný. Náš šport s tým prišiel ako prvý, že charakterizoval toto odvetvie v nasledovných modeloch.

  1. Desať skills

Medzi tie organické patrí svalová vytrvalosť, kondičná výkonnosť, výdrž a flexibilita. Kompetencie, ktoré atléti rozvíjajú počas tréningových jednotiek ako rýchlosť a sila. A v neposlednom rade „skills“ ktoré sú základom pre proces neurologických zmien, a to obratnosť, koordinácia, rovnováha a presnosť.

  1. Energetické systémy ľudského tela

 

a)      ATP-CP systém (účinnou regeneráciou ATP z kreatínfosfátu). Jedná sa anaeróbny systém, t.j. bez prístupu kyslíka. Je dominantným zdrojom energie pri krátkych časových intervaloch pri vysokej záťaži (vzpieranie) alebo vysokej intenzite (šprint).

b)      L-A systém „lactid-acid“ (anaeróbna glykolýza). Vzniká povestné „pálenie“, ktoré vzniká u každého individuálne. Spravidla telo čerpá najviac energie prostredníctvom tohto systému v priemere od 30 až 60 sekundy do 3 až 4 minút.

c)       O2 systém (za prítomnosti kyslíka). Aeróbny systém využíva predovšetkým oxidáciu glukózy, ďalej tuky, avšak len pri vyčerpaní zásob glykogénu (pre ilustráciu napr. po 90 minútach intenzívneho tréningu), po tom všetkom ešte môže čerpať telo energiu z vetvených aminokyselín (minimum prípadov, najmä pri ultra maratónoch a pod.).

 

  1. Od choroby k tomu byť FIT

 

     Považujeme za choré, keď niekto svojou vlastnou nečinnosťou a hľadaním výhovoriek dospeje k tomu, že jeho krvný tlak je 160/110 a podiel tuku sa pohybuje okolo 40 %. Keď má niekto problém zodvihnúť ½ svojej váhy zo zeme a má problém sa zohnúť pri rannom obúvaní sa do práce a zadýcha sa hneď ako vystúpi pár schodov.

     Toho, kto sa rozhodol niečo so sebou robiť a jeho krvný tlak sa dostáva k 120/80, podiel tuku v tele sa znižuje a atakuje 20 – 29 % a nemá problém urobiť drep, či zodvihnúť váhu svojho tela zo zeme považujeme za niekoho, kto je na pol ceste zlepšiť kvalitu svojho života, tým že bude zdravý.

     Avšak ten, kto je naozaj FIT, by nemal mať problém zdvihnúť dvojnásobok svojej váhy zo zeme a jeho podiel tuku v tele, by sa mal pohybovať niekde okolo 10 %. Nemal by mať problém odbehnúť do práce 3 km, keď sa mu pokazí auto.

 

Spojením všetkých modelov dospejeme k definícii, čo v skutočnosti fitness demonštruje.

Čo je to Fitness ?