Funkčné pohyby ?

Funkčné pohyby, konštantne obmieňané vo vysokej intenzite a ešte by sme mohli doplniť, vykonávané za pomoci čo najprepracovanejšej techniky. Človek ktorý sa s týmto relatívne novým odvetvím športu stretol po prvý krát môže byť touto definíciou zmätený.

     Takže pekne po poriadku, čo sú to funkčné pohyby. Funkčné pohyby alebo funkčný tréning je možné charakterizovať ako niečo, čo je v nás, v ľudstve ako takom zakódované od nepamäti. Sú to pohyby, ktoré sú nám prirodzené ako napríklad drep, či mŕtvy ťah, ktorý matka urobí keď dvíha svoje dieťa zo zeme. Sú univerzálnym vzorom pre správne pohyby, ktoré sú kineziologicky predurčené. Stretávame sa s nimi v každodennom živote. Sú esenciálnou súčasťou nášho života, určujú jeho kvalitu. Sú bezpečné, pretože naše telo ich pozná. Sú to komplexné prevedenia cvikov, kedy sú zapájané viaceré svalové partie naraz. Ich sila vychádza z jadra tela „core to extremity“ do našich končatín. Predstavte si napríklad baseballového hráča, keď nahadzuje loptičku. Keby ostal stáť a švihol by iba pažou, určite by nedosiahol taký skvelý nadhod. Naopak, keď ho vidíte ako sa celý skrčí do klbka a za pomoci dynamiky celého tela vystrelí loptičku, mohli ste vidieť kde sa nachádzalo centrum všetkej sily, práve v jadre.

     Konštantne obmieňané. Jednotlivé funkčné pohyby tak ako sme ich spomenuli vyššie sa snažíme obmieňať a to za pomoci väčšej záťaži, dlhšej vzdialenosti, väčšej rýchlosti. Funkčné pohyby striedame prostredníctvom cvikov spadajúcich do koncepcie vzpierania, gymnastiky alebo „cardia“ s dostatočným akcentom na jadro nášho tela.

     S intenzitou nepretržite pracujeme a berieme do úvahy fyzickú pripravenosť každého atléta individuálne. Jednotlivé prevedenia cvikov vykonávame len v takej intenzite aby neboli na úkor správneho prevedenia jednotlivých pohybov. Pracujeme s pokročilejšími atlétmi na prahu ich výkonnosti a tým ich limity posúvame ďalej a ďalej.

     Na záver by sme len pripomenuli, že náš šport nie je len o tréningu, ale je to o komunite ľudí, ktorí majú spoločné ciele a chcú zvýšiť kvalitu svojho doterajšieho života. Čas strávený na tréningoch sa stáva životným štýlom a prispieva k tomu aby sme boli zdraví a cítili sa dobre. Sme presvedčení, že tak ako je tomu už aj dnes, náš šport bude expandovať a dostane sa do pozornosti širokej verejnosti prinajmenšom tak ako „fitness and bodybuilding“ ktorý poznáme z fitnescentier. Keď ľudia prijali zaužívané vzory západu - posilňovacie stroje, cereálie a vločky – všetko sústredili na vonkajší vzhľad. Tak dnes prichádza revolúcia v podobe zdravého životného štýlu, nepoznaných výkonov, sily a komplexnej zdatnosti i flexibility.

Funkčné pohyby ?