5 dôvodov prečo by malo Vaše dieťa trénovať

1. Sme presvedčení, že je veľmi dôležité u detí vzbudiť záujem a pohyb už v ich útlom veku. Malo by byť prirodzené, tak ako je navštevovanie škôlky či školy, že ich čaká v týždni aj tréning. Vzniká návyk a neberú to ako niečo neobvyklé. V budúcnosti takýto návyk, ktorí sa Nám podarilo u nich vybudovať ocenia najmä v pracovnom, ale aj osobnom živote. Spoločne sa učia správnym pohybovým vzorcom, ktoré eliminujú možnosť vzniku rôznych disbalancií. Kondičnou časťou tréningov sa posilnuje ich srdiečko a prostredníctvom potu sa zbavujú škodlivín. Silovou stránkou sa upevňuje ich stabilita, kosti, šlachy, väzivá a podporuje flexibilita.


2. Chceme aby deti boli zdravé, silné, vyhýbali sa civilizačným chorobám, poznali výhody pohybu a športovania, disponovali flexibilným a funkčným pohybovým aparátom. Deti od 4-8 rokov sa učia základné cviky za pomoci hier a slovných hračiek, kde si ani neuvedomujú, že už vykonávajú drep, kľuk, angličák a pod. Prechádzajú základmi sily ako vis na hrazde, kolíska na stred tela, prípadne časom drep na jednej nohe, ktorý je kľúčový pre relatívnu silu (vo vzťahu k telesnej hmotnosti) a flexibilite (pohyblivosti kĺbov). Staršie deti od 8 rokov praktizujú prvky gymnastiky ako kotuľ, stojka, ale aj zhyb a pod. Učia sa základy cvikov s kettlebellom, medicinbalom, beh a pod.


3. Deti je potrebné motivovať, vzbudiť u nich záujem, súťaživosť. Mali by dostávať za každý tréning “vysvedčenie” aby sa vedeli doma pochváliť prípadne si dobrú známku zaslúžiť a porovnať sa s ostatnými deťmi. Stavajú sa viac socializovanými a neskôr v škole alebo v škôlke nie sú v ústraní, napr. aj na telesnej výchove, pretože disponujú silnými základmi. Sú motivované, socializované a sebavedomé.


4. Nie je v poriadku keď je na tréningu a na jedného trénera mnoho detí. Odporúčame maximálne 8 detí na jedného trénera a max 20 detí na jednom tréningu. Deti by mali mať k dispozícii rôzne náčinie aby každý tréning mohol byť v niečom iný. Zariadenie by malo byť vybavené špeciálnou podlahou ako je napr. na detských ihriskách, kde je kritický pád 1-1,5 m. Žinienky, podložky, hrazdy,.. všetko by malo byť v 100% stave aby bola zabezpečená bezpečnosť detí a kvalita tréningu.


5. Profesionalita trénerov je kľúčová. Tréner/ka by mali mať vzťah k deťom, ale vyžarovať i prirodzený rešpekt. Na prvom mieste musí byť bezpečnosť detí, programming tréningov (skladba tréningu, tréningového týždňa) prístup, motivácia, stáť si za svojim, neustupovať dieťaťu, vzbudenie záujmu, zábava. Je vhodné keď tréneri medzi sebou komunikujú, mali by poznať špecifiká každého dieťaťa, ktoré k nim chodí. Pristupovať individuálne, rodičov informovať, tréningy si spoločne pripravovať a vnášať do tréningov nové trendy.

Zdravie, návyky, sebavedomie, bezpečnosť, kvalita a profesionalita tréningov sú minimálne dobrý dôvod, aby Vaše dieťa trénovalo. Vyberte pre svoje deti to najlepšie.

Autorom článku je Head coach CFT Marek Weiss

5 dôvodov prečo by malo Vaše dieťa trénovať