Tréning pre mladých športovcov (Ako trénovať bezpečne, účinne a primerane)

Tréningy pre deti Banská Bystrica

Doba sa zmenila, mnohí čo si čítajú tento článok mi to potvrdia. Kedysi sme prišli zo školy zhodili tašky a utekali von, naspäť sme sa vrátili, keď sa rozsvietili pouličné lampy. Celý deň sme sa hýbali, športovali, súťažili, naháňali, stavali bunkre atp. Dnes je to inak, deti prídu zo školy zhodia tašku a pustia sa do ipadu, videohier, youtube, facebooku či instagramu. 

Neskôr sa stretávame u detí a juniorov s nečinnosťou a obezitou. To často krát vedie k narušeniu sebadôvery, prípadne k závislosti na PC alebo online hrách. V inom prípade k civilizačným chorobám. Sme presvedčení, že pre rodičov je kľúčové zachytiť tento zlom a viesť dieťa k pohybu a budovať v ňom návyky. Tréningy pre deti a juniorov v Centre funkčného tréningu budujú v deťoch zdravú súťaživosť, sebadôveru, samostatnosť, disciplínu a flexibilitu, silu, zručnosti, obratnosť a kondíciu.

Od vzniku CFT nás táto problematika zaujímala. Je potrebné si uvedomiť, že tréning je vhodný pre deti, ktoré nešportujú i pre mladých športovcov. Bez vínimky.


1. Vzhľadom na velký výskyt detskej obezity v západnom svete nedokáže mnoho detí urobiť jednoduché kľuky, sed-ľahy a pod. pre mnohé deti je veľmi ťažké robiť cviky s vlastnou váhou tela a kvôli negatívnej spätnej väzbe a zníženej sebaúcte to má dramatický vplyv na chuť dieťaťa cvičiť.


2. U mladých športovcov schopnosť zvládnuť vlastnú telesnú hmotnosť má rozhodujúci význam pre optimálny športový výkon a práve progres u rôznych cvikov s voľnou záťažou môže prispieť ku kontrole vlastnej telesnej hmotnosti a pohybov, čo je rozhodujúci atribút športového výkonu. Výučba správnej lokomócie pohybov, flexibilita kĺbov a šliach,..deti posúva dopredu v mnohých individuálnych i kolektívnych športoch, čím dosahujú veľkú konkurenčnú výhodu a minimalizujú riziko zranení.


3. Dôležité je aby jednotlivé cviky na detských tréningoch boli vykonávané správnou technikou a pod dohľadom skúseného trénera, len tak vieme predchádzať zraneniam. Bezpečnosť pri vykonávaní rôznych cvikov u detí by mala byť priorita č. 1. Poznať správnu techniku (správna technika dýchania, drepu, benčpress, veslovanie a pod.) Poznať správnu techniku záchrany a dopomoci. Poznať tréningové protokoly aby ste vedeli koľko opakovaní a sérií je vhodných. Venovať trénujúcim deťom plnú pozornosť. Pri nesprávnej technike cvičenie prerušiť a chyby napraviť. Pri tréningoch detí a juniorov v Banskej Bystrici dbáme na všetky spomenuté atribúty.

Napríklad pri silovom tréningu mladých športovcov, ktorý získava na popularite čoraz viac, pretože rodičia, tréneri i športoví lekári si uvedomujú jeho výhody v akomkoľvek športe. Doteraz bol silový tréning pre mladých športovcov od 5-6 rokov akýmsi tabu z dôvodu pochybností účinnosti, bezpečnosti a primeranosti tréningových protokolov. Výsledky však ukazujú, že silový tréning pre mladých športovcov prináša mnohé výhody, ako v športovej výkonnosti tak i v prevencii voči zraneniam. Dôležité je dodržiavať určité zásady bezpečnosti, preto by mladí športovci nemali trénovať sami.

Dosť častým zranením u mladých športovcov, dievčat i chlapcov býva zranenie rastových chrupaviek. vyskytujú sa na troch miestach a) v rastovej (epifyzárnej) štrbine b) na povrchu kĺbu c) na úponoch šliach. Z dôvodu hormonálnych zmien tieto štrbiny po puberte skostnatejú a tým sa zamedzí ďalší rast do výšky. Epifýza funguje medzi kosťami, ktoré tvroia kĺb ako tlmič. Poškodenie týchto chrupaviek môže viesť k zdrsneniu povrchu kĺbu a následne k bolestiam pri pohybe kĺbu. V období adolescencie sú tieto miesta obzvlášť náchylné ku zraneniu.Ďalej poznáme akútne zranenia, napr. zlomeniny a pod. sa nyvskytujú pri silovom tréningu skoro vôbec, najčastejším akútnym zranením je natiahnutie svalu, či šliach najmä z dôvodu nedostatočného rozcvičenia pred tréningovou jednotkou. Prípadne nedostatočným strečingom po tréningu, ale taktiež nekontrolovaný odpor a počet opakovaní v tréningu. Výskumy ukazujú, že v puberte sa dramaticky zvyšuje sila vrchnej časti trupu u chlapcov, kde u dievčat tomu tak nie je, čo v konečnom dôsledku môže taktiež viesť k mnohým zraneniam dievčat pri rôznych športoch, kde zapájajú prevažne vrchnú časť tela (volejbal, basketbal a pod.)

Použitá literatúra : Zatsiorsky V.M., Kraemer W.J Silový trénink. Praxe a veda

K výhodám primeraného tréningu patrí bezpečnosť, nárast sily, zlepšenie akéhokoľvek športového výkonu, prevencia voči zraneniam, posilnenie úponov šliach, chrupaviek a kostí, teda znížené riziko zranení, flexibilita kĺbov i rozsahy pohybov šliach a celoživotné športové návyky.

Autorom článku je head coach CFT Banská Bystrica Marek Weiss, ktorý spolupracuje s ďalšími trénermi na jedinečnej koncepcii tréningov pre deti.

Tréning pre mladých športovcov (Ako trénovať bezpečne, účinne a primerane)