Terminológia (skratiek)

ACC - accessory (doplnok)
AMRAP - as many reps or rounds as possible (toľko opakovaní, či kól ako je len možné)
BB - barbell (olympíjska činka)
BP - Bench press
BPCG - Bench press close grip
CD - cool down (vychladnutie)
CON - condition (kondícia)
CORE - stred tela
DB - dumbell (činka)
DE - dynamic effort (dynamické úsielie)
Death by (každou minútou pridávaš jedno opakovanie)
DL - deadlift (mrtvy ťah)
DUs - double unders (dvojskoky na švihadle)
EMOTM - every minute on the minute (každú minútu)
E2MOTM - every two minutes on the minutes (každú druhú minutu)
GHD - glute ham developer
GYM - gymnastic
HRPU - hand release push-up (kľuk s nadvihnutím rúk)
HSPU - hand stand push-up (kľuk v stojke s oporou o stenu)
KB - kettlebell
KBS - kettlebell sving (švih)
K2E - knee to elbow (kolená k lakťom - gymnastický cvik)
MB - medicine ball
ME - max effort (maximálne úsilie)
MOD - workout modified (workout modifikovaný)
MBSC - medball squat clean
MU - muslce up
OHS - overhead squat (drep vo vzpažení)
OLY - olympic weightlifting
PRIMER - rozcvičenie formou časti workoutu
PLY - plyometric (plyometria)
PU - pull-up (zhyb)
RM - rep max
RX - workout performed (workout neupravený)
SDHP - sumo deadlift hish-pull (mrtvy ťah s výťahom)
STR - strength (sila)
T2B - toes to bar (špičky k hrazde - gymnastický cvik)
TGU - turkish get up
WOD - workout of the day
W-U - warm-up (rozcvička)

Pripravila skupina autorov, osobný tréner Banská Bystrica

Terminológia (skratiek)